Month: декември 2020

Епоксидна фугираща смес – начин за нанасяне

Епоксидната фугираща смес е най-силният вид фугираща смес. Тя е устойчива на всякакви повреди, които могат да бъдат нанесени в банята. Също така обаче, това е и най-трудниятвид за монтаж, особено за начинаещи без опит. За щастие все още е възможно да запълните Вашите фуги с тази смес, при условие, че сте въоръжени с необходимите …